Блог

1059854_1396559003892651_425961622_nКазвам се Теодора Любомирова и съм ландшафтен архитект. Имам 5 години опит в ландшафтното проектиране и дизайна на открити пространства и съм член на Камарата на архитектите в България. Понастоящем разработвам дисертация в Лесотехническия университет, свързана с генетиката и размножаването на декоративните растения. В този блог искам да споделя с вас своите знания и опит по отношение на градинарството и ландшафтния дизайн. Те имат огромни възможности да подобрят облика на нашите градове, както и да се превърнат в забавно хоби за свободнотото време.

 

Comments are closed.